Općinska uprava

Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Lovreč obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao i prenijete poslove državne uprave. U Jedinstvenom upravnom odjelu zaposleno je 5 djelatnika, a ustrojstvo Odjela je slijedeće:

  • Dr.sc. Marko Ljubešić, Općinski načelnik
  • Greis Poropat, pročelnica JUO
  • Rita Rimanić, referent za poslove opće uprave
  • Suzana Matošević, viši stručni suradnik za proračun i financije
  • Damir Matošević, referent za komunalno gospodarstvo i poljoprivredu – komunalni redar
  • Ivan Hrastovčak, samostalni upravni referent za društvene djelatnosti i projekte

Jedinstveni upravni odjel ima sjedište u Sv. Lovreču Pazenatičkom, Gradski trg br. 4

Telefon: 052 448 195

faks: 052 448 115

mail: opcina@sveti-lovrec.hr

Prijem stranaka:

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati

Općinski načelnik prima stranke utorkom i četvrtkom od 14:00 do 15:00 sati, te ostale dane po dogovoru.

Gradski trg 4
Sveti Lovreč 52448
T: 052 448 195
E: opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr

Službeni glasnik