Novosti

Obavijest

13.09.2010. 12:12 Obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NPC 26- naselje Krunčići u K.O. Lovreč, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarski elaborat i zemljišnu knjigu

OGLAS ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2020/2021.

13.09.2010. 12:12 OGLAS ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2020/2021. Na temelju članka 6. i 14. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija Općine Sv. Lovreč („Službene novine Općine Sv. Lovreč“ br. 3/19), Jedinstveni upravni odjel

Općine Sv. Lovreč dana 09. listopada 2020. godine objavljuje oglas za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2020/2021.  

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč

13.09.2010. 12:12 Temeljem članka 32. Statuta Općine Sv. Lovreč te članka 52. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč („Službene novine Istarske županije“ br. 7/09, „Službene novine Općine Sv. Lovreč“ br. 2/13, 4/13 - pročišćeni tekst i 4/14), predsjednik Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč saziva
25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč
U Sv. Lovreču Pazenatičkom 15. rujna 2020. godine (utorak) s početkom u 19.00 sati u prostorijama Općine Sv. Lovreč

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

13.09.2010. 12:12 Temeljem odredbi članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), objavljuje se:
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Lovreč za  radno mjesto: REFERENT ZA KOMUNALNO  GOSPODARSTVO I POLJOPRIVRDU – KOMUNALNI REDAR -  1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, utvrdilo je da pisanom testiranju može pristupiti kandidat koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i to:

 Damir Matošević

 

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu

13.09.2010. 12:12 Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije provodi Program poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu, te da je objavljen Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu.
Javni poziv možete pronaći na http://www.istra-istria.hr/index.php?id=6456 

Prijave na Javni poziv podnose se Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo isključivo putem on line sustava Istarske županije, kojem se pristupa putem poveznice: http://javne-potrebe.istra-istria.hr

Poziv na međunarodni orguljaški festival

13.09.2010. 12:12 Poziv na međunarodni orguljaški festival U sklopu 21. Međunarodnog orguljaškog festivala ORGANUM HISTRIAE, dana 04.09.2020. godine u 20:00 u  Župnoj crkvi Sv. Martina u Svetom Lovreču Pazenatičkom nastupa Ivo Mrvelj – Hommage a Božidar Grga

Obavijest o sufinanciranju radnih bilježnica i školskog pribora za učenike OŠ J. Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički

13.09.2010. 12:12 Općina Sv. Lovreč će i ove godine sufinancirati nabavku radnih bilježnica i školskog pribora za učenike osnovne škole J. Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički s prebivalištem na području Općine Sv. Lovreč. Svim učenicima dodijeliti će se novčani bon u vrijednosti od 300,00 kuna.
Bonovi se mogu realizirati pri kupnji udžbenika i školskog pribora u prodavaonicama u Poreču i to:  Istraalf d.o.o. - knjižara Matea i Libar d.o.o. , zaključno do 15. rujna 2020. godine.
Roditelji mogu preuzeti bonove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Lovreč radnim danom od 27. srpnja do 04. kolovoza 2020. godine u vremenu od 07.00- 15.00 sati.

 

Obavijest o dezinsekciji komaraca

13.09.2010. 12:12
Zbog povećanog broja komaraca na području: OPĆINE SVETI LOVREČ provoditi će se suzbijanje komaraca postupkom zamagljivanja.
Akcija suzbijanja komaraca provesti će se u  kasnim večernjim satima dana 22. srpnja odnosno u ranim  jutarnjim satima dana 23. srpnja 2020. godine.
Insekticidna sredstva koje se koriste prilikom dezinsekcije neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju jer su biorazgradivi.
Upozoravamo građane sa respiratornim smetnjama da u navedeno vrijeme ostanu u zatvorenim prostorima.
Mole se pčelari da spreme pčele u košnice za vrijeme tretiranja komaraca.
U slučaju lošeg vremena dezinsekcija se odgađa za prvi slijedeći vremenski povoljan dan.

<<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  >   >>> 

<<< Povratak