Novosti

Obavijest o sufinanciranju šk. pribora

13.09.2010. 12:12 Obavijest o sufinanciranju šk. pribora Općina Sv. Lovreč će i ove godine sufinancirati nabavku bilježnica i školskog pribora za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Sv. Lovreč. Svim učenicima dodijeliti će se novčani bon u vrijednosti od 300,00 kuna.

Poziv za kandidiranje pojedinca za dodjelu nagrada i priznanja Općine Sv. Lovreč

13.09.2010. 12:12 Pozivaju se građani, udruge ili organizacije građana, te pravne osobe s područja Općine Sv. Lovreč da kandidiraju pojedince za osobne zasluge ili za zasluge koje su postigli kao voditelji nekog procesa ili tima, te udruge ili pravne osobe, za dodjelu nagrada i priznanja od strane Općinskog vijeća povodom proslave 10. kolovoza, Dana Općine Sv. Lovreč.

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč

13.09.2010. 12:12 Dana 26. lipnja 2019. godine (srijeda) s početkom u 20.30 sati u prostorijama Općine Sv. Lovreč održat će se 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč i u privitku dnevni red

Obavijest za šumoposjednike

13.09.2010. 12:12 Obavještavamo šumoposjednike i ostale zainteresirane da je u toku izrada PROGRAMA ZA GOSPODARENJE ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA, i to za privatne šume na području grada POREČA i općine SVETI LOVREČ za katastarske općine:
  • Baderna
  • Lovreč

U petak, 10. svibnja 2019. godine u Općinskoj vijećnici u Sv. Lovreču, s početkom u 19 sati održat će se prva javna tribina o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

13.09.2010. 12:12 U petak, 10. svibnja 2019. godine u Općinskoj vijećnici u Sv. Lovreču, s početkom u 19 sati održat će se prva javna tribina o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Posjetitelji će dobiti informacije o gospodarenju otpadom, zakonodavnom okviru, obvezama jedinica lokalne samouprave, građevinama za gospodarenje otpadom te načinima gospodarenja otpadom s naglaskom na sprečavanju nastanka otpada i njegovom odvojenom prikupljanju, kompostiranju i ponovnoj upotrebi.

Obavijest

13.09.2010. 12:12 Sv. Lovreč Pazenatički, 18. travnja 2019. godine

Odluka o dodjeli financijskih sredstava

13.09.2010. 12:12 Na temelju članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge(„Narodne novine“, broj 26/15) i članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč, općinski načelnik Općine Sv. Lovreč donosi: ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Objava biračima

13.09.2010. 12:12 Predsjednica Republike Hrvatske je25. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave u "Narodnim novinama", broj 30/19, 26. ožujka 2019.
Na temelju članka 23. Zakona o registru birača („Narodne novine“ broj 144/12 i 105/15), pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

<<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  >   >>> 

<<< Povratak