Novosti

POSJET PREDSTAVNIKA UDRUGE ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA OPĆINI SV. LOVREČ

13.09.2010. 12:12 Predstavnici Udruge antifašističkih boraca i antifašista Poreštine Arduino Matošević i Šime Perica su dana 28.04. 2021. godine posjetili Općinu Sv. Lovreč i općinskom načelniku Marku Ljubešiću uručili zahvalnicu za uspješnu i dugogodišnju suradnju na promicanju vrijednosti antifašizma. 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava

13.09.2010. 12:12 Na temelju članka 30. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč, u nastavku ove vijesti objavljuje se Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč za 2021. godinu

Obavijest o zaprimanju kandidatura

13.09.2010. 12:12 Ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidatura za članove općinskog vijeća, kandidata za općinskog načelnika kao i predaja prijedloga kandidatura odnosno prijedloga kandidacijskih lista zaprimat će se
Od 16. travnja 2021. godine do 29. travnja  2021. godine do 24.00 sati
Uz prethodnu najavu i dogovor s Općinskim izbornim povjerenstvom Općine Sveti Lovreč na broj telefona 385 98 190 1351
 

Općina Sv. Lovreč objavljuje natječaj za prodaju nekretnina u svom vlasništvu

13.09.2010. 12:12 Temeljem Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Sv. Lovreč („Službene novine Općine Sv. Lovreč“ br. 1/10 i 4/10) i Programa raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sv. Lovreč za 2021. godinu KLASA: 400-08/20-01/4, URBROJ: 2167/04-02-20-1 od 21. prosinca 2020. godine, Općinski načelnik Općine Sv. Lovreč, raspisuje NATJEČAJ za prodaju  nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Lovreč

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč za 2021. godinu

13.09.2010. 12:12 Općina Sv. Lovreč dana 22. siječnja 2021. godine objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč za 2021. godinu sukladno Uredbi Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sv. Lovreč

Cjelokupna dokumentacija za provedbu natječaja nalazi pod "opširnije" u prilogu ove obavijesti.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI LOVREČ

13.09.2010. 12:12 Dana 21. prosinca 2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 18.00 sati u prostorijama Općine Sv. Lovreč održat će se 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč 

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SV. LOVREČ

13.09.2010. 12:12 Općina Sv. Lovreč raspisuje natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Lovreč

Obavijest

13.09.2010. 12:12 Obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NPC 26- naselje Krunčići u K.O. Lovreč, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarski elaborat i zemljišnu knjigu

OGLAS ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2020/2021.

13.09.2010. 12:12 OGLAS ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2020/2021. Na temelju članka 6. i 14. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija Općine Sv. Lovreč („Službene novine Općine Sv. Lovreč“ br. 3/19), Jedinstveni upravni odjel

Općine Sv. Lovreč dana 09. listopada 2020. godine objavljuje oglas za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2020/2021.  

<<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  >   >>> 

<<< Povratak